back to Homepage

Làm xong ra đường vẫy taxi vì điện thoại hết pin không đặt xe được

Làm xong ra đường vẫy taxi vì điện thoại hết pin không đặt xe được

07 September, 2017

Uncategorized

Làm xong ra đường vẫy taxi vì điện thoại hết pin không đặt xe được. Vừa hét: Taxi…, thì có ngay một xe bất ngờ trờ tới: Taxi đây.
Thế là được ôm lưng véo von (đời luôn niềm nở với mình).
Được vài trăm mét, thằng đẹp trai nó bảo: – Đời chị quá lãng phí. chị giữ giá để làm nộm à mà cứ thui thủi một mình.
Trời ơi, muốn úp mặt xuống đường và đạp cho nó một phát vì thấy mình vừa ngu vừa nhục. Rồi hèn vì đang ngồi sau nó.
Thật – không chịu nổi bọn làm truyền thông, tranh thủ sỉ nhục mình mọi lúc mọi nơi.
Giữ giá để làm nộm mà giá còn thiu thật ý.
Đừng mơ tôi ăn phở hay miến mà có giá nữa nhé ông Cuong Le.

Back to Homepage

go back to the top