back to Homepage

“Không nên cãi nhau mới những đứa ngu

“Không nên cãi nhau mới những đứa ngu

08 May, 2015

Uncategorized

“Không nên cãi nhau mới những đứa ngu. Vì sẽ kéo ta xuống đẳng cấp của cno . Và sẽ hạ gục ta bằng kinh nghiệm”
See Translation

Back to Homepage

go back to the top