back to Homepage

Kẻ thủ ác có thể chạy chọt qua được các cửa công an

Kẻ thủ ác có thể chạy chọt qua được các cửa công an

24 August, 2017

Uncategorized

2

Kẻ thủ ác có thể chạy chọt qua được các cửa công an, vk sát, tòa án để chỉ chịu mức 12 năm tù.
Nhưng hàng vạn bệnh nhân đã bị dùng thuốc giả còn sống và người nhà bệnh nhân đã mất vẫn có thể tập hợp để khởi kiện tiếp cơ mà!
Các luật sư giỏi đâu rồi?

Comments

  1. Lê Văn Trịnh
    24 August, 2017, 17:48 Lê Văn Trịnh

    https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j
    ĂN CẮP 2 BÁNH MỲ TÙ 10 THÁNG. CÒN TỘI NÀY 12 NĂM, có nhìu loại tòa án, nhiều cách xử hay sao???

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top