back to Homepage

Kể ra thì cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đột nhiên rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande vào

Kể ra thì cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đột nhiên rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande vào

25 August, 2017

Uncategorized

2

Kể ra thì cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) đột nhiên rút giấy phép biểu diễn của Ariana Grande vào… giờ chót là có đạo lý.
Vì, ta thử tưởng tượng Ariana mà lên sân khấu đưa cả cái mông to như thế úp vào mặt cục NTBD thì thở làm sao đây?

Comments

  1. Jimmii Nguyen
    24 August, 2017, 22:37 Jimmii Nguyen

    Anh yêu. Thở thì thở được. Thở khoẻ là đằng khác. Chỉ có điều…1. Mắc quá tiền đâu cho thấu khi đang bị thưa ngập đầu và 2. Bẻ gẫy sừng tê giác… ớt thì… dẹp, miễn bàn. Không cần độ cay, ả chỉ cần độ cứng.

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top