back to Homepage

Kể cũng lạ vì ở một thế giới có đầy những đối tượng chung quanh

Kể cũng lạ vì ở một thế giới có đầy những đối tượng chung quanh

11 May, 2017

Uncategorized

Kể cũng lạ vì ở một thế giới có đầy những đối tượng chung quanh, thế mà cũng có nhiều người bị rơi vào tình trạng ê sắc phải vào chương trình “Bạn muốn hẹn hò” để tìm bạn đời cho mình. Ngẫm lại cái thời còn bao cấp ở Việt Nam thì bên trời âu này nạn trai thừa gái thiếu của những người tỵ nạn đã khiến cho nhiều chàng trai phải lấy một người cách mình có khi tới một con giáp lận (như tôi chẳng hạn).
Cũng hay đấy vì cũng đã có nhiều đôi đã nên duyên chồng vợ sau khi tham dự chương trình này do anh Quyền Linh và cô Cát Tường hướng dẫn chương trình. Các cô gái thường thì có một nhận định và tiêu chuẩn chung là không thích những anh lùn, hói, có tính nhậu nhẹt, hút thuốc và gia trưởng. Tuy nhiên theo sách tướng thì những chàng hói đầu tuy khó coi nhưng họ đều là những người thành đạt và có địa vị.

Back to Homepage

go back to the top