back to Homepage

Họp Báo Ra Mắt Chương Trình Bàn Tay Vàng Hỗ trợ khởi nghiệp trong ngành làm đẹp

Họp Báo Ra Mắt Chương Trình Bàn Tay Vàng Hỗ trợ khởi nghiệp trong ngành làm đẹp

11 July, 2017

Uncategorized

Họp Báo Ra Mắt Chương Trình Bàn Tay Vàng Hỗ trợ khởi nghiệp trong ngành làm đẹp

1 1 1  
Họp Báo Ra Mắt Chương Trình Bàn Tay Vàng Hỗ trợ khởi nghiệp trong ngành làm đẹp .
Và ra mắt thương hiệu #Lovestone Vào ngày 11/7 tại khách sạn Tân Sơn Nhất .
Ngày 15/7 Bàn Tay Vàng sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ đầu tiên tại tỉnh Nam Định .
See Translation

Back to Homepage

go back to the top