back to Homepage

Hôm nay là một ngày dài

Hôm nay là một ngày dài

11 July, 2017

Uncategorized

Hôm nay là một ngày dài

1  
Hôm nay là một ngày dài. Ngày mai sẽ còn dài hơn. Ngày kia có lẽ còn dài hơn nữa..nhưng cuối cùng một ngày cũng chỉ có 24h, hãy tập trung làm những gì có ý nghĩa nhất 🙂
See Translation

Back to Homepage

go back to the top