back to Homepage

Hôm nay có lúc airvisual của văn phòng để cạnh cửa sổ lên tới mức này

Hôm nay có lúc airvisual của văn phòng để cạnh cửa sổ lên tới mức này

02 March, 2017

Uncategorized

Hôm nay có lúc airvisual của văn phòng để cạnh cửa sổ lên tới mức này

1  
Hôm nay có lúc airvisual của văn phòng để cạnh cửa sổ lên tới mức này. Chỉ vì có đám rác bị đốt!
Vừa đi công tác về thì anh Ralf Timmler ra “khoe”, và kể là brother từ Đức sang chơi phải vào bênh viện vì không hít thở dễ dàng (đi Pù Luông chơi thì lại bình thường)
Bây giờ sắp về thì thấy máy chỉ 164 trong phòng (cửa sổ luôn mở). Máy từ UNIS là 154.
Như vậy các nguyên nhân tăng bụi mịn có rất nhiều! Cần theo dõi từng nhà, từng khu ở các điều kiện khác nhau!
Anh Minh Vu góp tiếng bác hàng xóm để cùng tụi em đề xuất làm compost từ rất nhiều lá từ làng và chùa (bãi rác là được thuê quét dọn và thành đốt thì phải)
See Translation

Back to Homepage

go back to the top