back to Homepage

Gom thêm được chừng này của Phạm công Thiện nữa

Gom thêm được chừng này của Phạm công Thiện nữa

27 May, 2017

Uncategorized

Gom thêm được chừng này của Phạm công Thiện nữa.
Mỗi đầu sách khoảng 4 cuốn.
Nợ nần của khách đặt hôm qua, sáng nay bạn C đã giải quyết hết, các bạn ở tỉnh sẽ nhận sách trong hai ngày tới nha.
Cảm ơn cả nhà.
C còn được 3 đầu sách của Võ Phiến
Sáu Tháng Pháp nạn đã tìm thêm được 10 cuốn. Các bạn cần thì inbox cho C nghe .

Back to Homepage

go back to the top