back to Homepage

Gấu là bạn rất hay lo lắng

Gấu là bạn rất hay lo lắng

06 September, 2017

Uncategorized

Gấu là bạn rất hay lo lắng, lo tận 10, 20 năm nữa. Lo cả những vấn đề không thể giải quyết được, sự đã rồi.
Hôm qua mẹ phải nói chuyện với Gấu. Nói rằng : nếu việc gì con có thể thay đổi được, thì con nên ngồi nghĩ giải pháp, cách thay đổi. Còn nếu như không thể thay đổi, thì con nên chấp nhận nó và tìm hướng thích nghi, làm quen hoặc làm nó tốt hơn. Chứ con chỉ ngồi rền rĩ, lo lắng, và chỉ ngồi vậy thôi thì không bao giờ con giải quyết được.
Còn những việc còn lâu mới xảy ra như “lên đại học chẳng hạn” thì tới gần lúc đó hẵng nên suy nghĩ, mẹ sẽ cùng con tìm giải pháp.
giờ mẹ con mình cùng thử một cách nhé
– Ví dụ con đang rất buồn với việc : nếu con không phải sang đây thì con đã học cùng lớp với Mai An và amanina, điều này không thay đổi được nữa, vì con đã sang đây rồi đúng không, vậy con thứ suy nghĩ cách khác, trả lời mẹ xem nhé? Vì con đã sang đây được 1 năm, nên con thấy????
bạn ý suy nghĩ 1 lúc rồi nói:
– Cũng may con đã sang đây nên con đã quen được Danika, và con có phòng mới, con thích phòng con bây giờ”
– Tốt lắm, con gái. Con có thấy vui hơn không?
Gấu gật đầu…
– Vậy từ giờ mình sẽ cùng nhau giải quyết các vấn đề lần lượt nhé. 🙂

Bạn ý có vẻ nguôi nguôi, nhưng biết là với tính cả lo, và thường suy nghĩ thiếu tích cực như Gấu thì sẽ rất khó hài lòng.
Chả bù cho bạn Sóc, chẳng lo cái gì quá 5p. 🙁 cái gì với Sóc cũng bé bằng cái móng tay.

Back to Homepage

go back to the top