back to Homepage

Follow me

Follow me

08 May, 2017

Uncategorized

Follow me !
Cố diễn sodeep như thước phim quay chậm cũng giả bộ quay lại ngoắc ngoắc cũng dừng lại uống trà đồ mà đến khúc cuối bị fail nạ
Camera thu lại khoảnh khắc duy nhất 1 lần thấy bcuoi qá up lên luôn =)) Cả nhà đoán xem điệu cười còn lại của ai?

Back to Homepage

go back to the top