back to Homepage

“Em vẫn một mình đi qua những tháng năm

“Em vẫn một mình đi qua những tháng năm

19 June, 2017

Uncategorized

“Em vẫn một mình đi qua những tháng năm

1  
“Em vẫn một mình đi qua những tháng năm
Chẳng vì yếu lòng mà cần ai che chở
Chẳng phải vì ai mà sớm chiều nhung nhớ
Vì kẻ vô tâm mà bỏ bữa, khóc thầm.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top