back to Homepage

Em lớn bằng anh rồi

Em lớn bằng anh rồi

25 May, 2017

Uncategorized

Em lớn bằng anh rồi
Ngồi nghịch mầu nhoe nhoét hết cả ngừoi xong rồi em chạy đi mách mẹ
– Mẹ ơi anh Khánh bửn nhắm
Anh thì quát em
– Thằng Bột kia im cho anh vẽ
Chí choé nhau cả trưa, ko đứa nào chịu ngủ
Nhìn hai anh em như đi đánh trận

Back to Homepage

go back to the top