back to Homepage

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó

07 July, 2015

Uncategorized

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó, bởi vì sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ chính là lãng quên
See Translation

Back to Homepage

go back to the top