back to Homepage

Dưa “từ thiện” ủng hộ miền trung bán đầy ngoài đường

Dưa “từ thiện” ủng hộ miền trung bán đầy ngoài đường

07 April, 2017

Uncategorized

Dưa “từ thiện” ủng hộ miền trung bán đầy ngoài đường, cộng đồng mạng tranh cãi nhau ỏm tỏi về việc mua hay không mua. Riêng tôi thấy năm nào cũng kêu gào mua ủng hộ nông dân miền trung, thì sao họ không trồng cái khác mà chỉ trồng dưa rồi kêu ế?
Một số ý kiến bảo miền trung đất cằn sỏi đá, chỉ trồng được dưa chứ không trồng được cái khác, sao quả nào cũng to tổ bố lên thế, chừng 9, 10kg/quả.
Đất nhà tôi ở quê thuộc loại tốt, trước cũng trồng dưa, nhưng chăm bón đủ kiểu cũng chỉ lên đến 5kg/ quả là kịch cỡ, khó hiểu quá.
Xét theo 3 tiếu chí ngon, bổ, rẻ, tôi thấy chỉ được 2.
Ngon + bổ = không rẻ
Ngon + rẻ = không bổ
Rẻ + bổ = không ngon
Tôi phải làm sao đây?

Back to Homepage

go back to the top