back to Homepage

“Don’t do anything

“Don’t do anything

03 July, 2017

Uncategorized

“Don’t do anything

1  
“Don’t do anything
Don’t own anything
Don’t be anywhere
or around anyone…
that you don’t love”
Tự nhưng ngẫm nghĩ, để sống tối giản hay là bảo vệ mình khỏi các cám dỗ tham sân si thì cũng như “bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ xâm hại” cần thực hành:
Nói không – Bỏ đi – Chia sẻ!
(tui rất tối giản trong thông điệp rùi đó)
See Translation

Back to Homepage

go back to the top