back to Homepage

“Doanh nghiệp nhà nước có chức năng tham gia điều tiết thị trường

“Doanh nghiệp nhà nước có chức năng tham gia điều tiết thị trường

16 May, 2017

Uncategorized

“Doanh nghiệp nhà nước có chức năng tham gia điều tiết thị trường

“Doanh nghiệp nhà nước có chức năng tham gia điều tiết thị trường. Chỗ nào thị trường không lành mạnh, giá bị đẩy lên cao như phân bón, vật tư, thuốc trừ sâu thì doanh nghiệp nhà nước tham gia bán để giá xuống.
Chỗ nào tư nhân độc quyền mua sản phẩm, ép giá thì có doanh nghiệp nhà nước thu mua để kéo giá lên cho người nông dân” – ông giải thích.
Tân Bí thư Thành ủy khẳng định nhà nước có trách nhiệm nhưng sẽ không làm thay, mà đã đến lúc chính từng bà con phải lo cho mình bằng cách thành lập hợp tác xã và được sự hỗ trợ của nhà nước.

Back to Homepage

go back to the top