back to Homepage

Điều kiện giải thể công ty cổ phần

Điều kiện giải thể công ty cổ phần

 Hiện nay, những thủ tục giải thể doanh nghiệp của công ty cổ phần ở nước ta được đánh giá là có cải thiện đáng kể và đạt được nhiều thành quả tích cực hơn so với trước đây, Tuy nhiên, một số vấn đề còn tồn tại trong những quyết định về giải thể doanh nghiệp cũng như trong thực hiện thi hành cần được tiếp tục cải cách và hoàn thiện, nhất là trong thời kỳ hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Để có thể tiếp tục hội nhập với quốc tế đòi hỏi người Việt Nam cần phải tiếp tục cải cách những thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, trong đó có những thủ tục hành chính về việc giải thể doanh nghiệp. Những nội dung ở bài viết dưới đây sẽ giúp bạn biết được những điều kiện giải thể công ty cổ phần, từ đó bạn có kiến thức cơ bản hơn về vấn đề này.
 
Nhà nước ta ban hành những quy định về giải thể doanh nghiệp từ lâu và ngày càng cải thiện để có được điều luật phù hợp nhất, luật giải thể doanh nghiệp không chỉ tạo cơ sở pháp lý để chấm dứt những tồn tại có liên quan mà còn là quyền lợi của chủ nợ cũng như người lao động khi doanh nghiệp chấm dứt tồn tại. Chính vì lý do này mà việc xác định rõ điều kiện để có thể tiến hành giải thể doanh nghiệp là điều hết sức cần thiết.
 
Tuy nhiên vấn đề mấu chốt trong việc giải thể doanh nghiệp, đặc biệt là giải thể công ty cổ phần là phải giải quyết được hết những khoản nợ và những hợp đồng mà công ty cổ phần đã giao ước trước đây trước khi chấm dứt sự tồn tại. Những khoản nợ, hợp đồng trên có thể được thực hiện bằng những giải pháp như doanh nghiệp tiến hành thanh toán những khoản nợ và nghĩa vụ hợp đồng cho chủ thể khác theo những thỏa thuận giữa bên có liên quan.
 
Theo như những quy định được đặt tại khoản 2 điều 201 luật doanh nghiệp thì doanh nghiệp chỉ có thể giải thể khi đã thực hiện và đảm bảo thanh toán hết những khoản nợ cũng như nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết những tranh chấp tại tòa án hoặc những cơ quan trọng tài khác.
 
Có 2 trường hợp giải thể cơ bản được đưa ra đó là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc, nhưng dù là giải thể tự nguyện hoặc bắt buộc thì điều kiện đặt ra là doanh nghiệp ấy phải đảm bảo thanh toán được các nghĩa vụ tài chính của mình. Đây là quy định nhằm đảm bảo tối đa quyền cũng như lợi ích của những người có liên quan tới doanh nghiệp như những người lao động hoặc những chủ nợ.
 
Xem thêm bài viết trước:  http://www.ytechomoinha.com/news/detail/thu-tuc-giai-the-cong-ty-co-phan-2027.html
 

Back to Homepage

go back to the top