back to Homepage

Đem chuông đi đánh xứ người

Đem chuông đi đánh xứ người

16 September, 2017

Uncategorized

Đem chuông đi đánh xứ người
Đúng 12 h (ngày 15/9/2017) Lễ Tốt nghiệp đợt mùa thu của APU (Trường Đại học Châu Á Thái Bình Dương – Nhật Bản) được cử hành, trao bằng cử nhân cho: 459 sinh viên và 63 thạc sỹ và tiến sỹ.
Trường có sinh viên, nghiên cứu sinh của 123 quốc gia và vùng lãnh thổ theo học.
Thật tự hào về con em nước Việt. Sau phát biểu của lãnh đạo Trường, của ngài Thị trưởng thành phố Beppu, tiếp đó là phần trao bằng cho cử nhân xuất sắc, thạc sỹ và tiến sỹ. Nêu danh và bước lên khán đài đầu tiên nữ sinh viên Việt Nam: Trần Hiếu Hân, người chốt hạ – cũng là người Việt – nữ thạc sỹ Nguyễn Như Ngọc; trong số 14 người vinh dự lên khán đài, Việt Nam chiếm chiếm tới 4 cử nhân và thạc sỹ.
Sang dự lễ tốt nghiệp, vợ chồng tôi thực vui, vì con gái được nêu danh trong bảng cử nhân đạt hạng giỏi của trường tốt nghiệp đợt mùa thu tháng 9/2017, riêng trong bảng nêu danh 8 cử nhân loại giỏi cùng con gái tôi, có tới 6 người Việt Nam.

Back to Homepage

go back to the top