back to Homepage

Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất

Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất

07 June, 2013

Uncategorized

Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất

1  
Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất. Và ngày ngày ta vẫn phải hát sao cho những ca từ làm rung động trái tim những người xung quanh.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top