back to Homepage

Cứ dậy sóng hoài nhể

Cứ dậy sóng hoài nhể

27 May, 2017

Uncategorized

Cứ dậy sóng hoài nhể…
Kính trên nhường dưới,sống cuộc đời của mình.Lo cơm áo gạo tiền,hưởng thụ,nuôi dưỡng tâm hồn trao dồi kiến thức.
Khi thất bại trong cuộc đời người ta hay mượn văn từ chửi bới để che lấp sự yếu đuối từ sâu trong tâm hồn.Và thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ chợ búa thì phải.
Đừng có bao biện kiểu khẩu xà tâm phật,
Lời nói đầy cay độc chỉ buông ra bởi những người kém cỏi.
Ếch chết vì miệng.
Họa cũng từ đấy mà ra.

Back to Homepage

go back to the top