back to Homepage

Con người chuẩn bị bước sang giai đoạn mới

Con người chuẩn bị bước sang giai đoạn mới

10 September, 2017

Uncategorized

Con người chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, qua cái thời kích hormone tăng trưởng, kháng sinh, nuôi bằng thức ăn biến đổi gen vào động vật rồi. Bây giờ đến thời kì mới, ăn thịt nhân tạo để tránh sát sinh??!! Mình thật sự quá sợ hãi cái đầu óc của Bill Gates, ai tung hô ông ấy làm việc thiện nhiều chứ mình nhìn vào ko nổi, toàn nhân danh lương thiện để làm những việc quái vật, ủng hộ biến đổi gen để giảm nạn đói của Châu Phi ( WTF?!) rồi đến làm ra cái thứ quái quỷ này, tại sao ko thể thuận tự nhiên mà sống, rồi chẵng trách than trời tại sao ung thư quá nhiều, tại sao vô sinh quá nhiều, hay tạo ra những đứa con sinh ra đầu óc chậm chạp, con nít thì dậy thì sớm, mới đẻ ra đã mang bệnh tật đầy mình ? Thời kì đầu của Mạt Pháp mà đã như vậy rồi thì mình cũng ko dám tưởng tưởng tượng được tương lai trái đất này ra sao nữa,…

Back to Homepage

go back to the top