back to Homepage

Có một thực trạng đáng buồn là tình trạng PHÁ GIÁ xảy ra trong hệ thống mình ngày càng nhiều

Có một thực trạng đáng buồn là tình trạng PHÁ GIÁ xảy ra trong hệ thống mình ngày càng nhiều

19 September, 2017

Uncategorized

Có một thực trạng đáng buồn là tình trạng PHÁ GIÁ xảy ra trong hệ thống mình ngày càng nhiều…
Luôn luôn nhắc nhở đại lý kiểm soát cho thật kĩ nhánh dưới của mình, có thể an ủi là hệ thống ngày càng đông thì càng ko thể tránh khỏi những chuyện đó, hoặc có thể lý giải là ng khác bán như vậy mọi ng mất khách nên tức quá cũng làm theo, nhưng sao mọi ng ko nghĩ lại còn biết bao nhiêu người làm ăn chân chính, mọi ng làm vậy kéo theo hệ thống dần đi xuống, một hệ thống xào xáo, khách thì chê nơi này mắc hơn nơi kia rẻ hơn, giá cả loạn lạc… dần dần tâm lý khách sẽ nghi ngờ đánh giá sp của mình, “bát cơm bị đạp đổ” chỉ vì “những con sâu làm rầu nồi canh” có đáng ko???
Chỉ mong mọi ng nhìn nhận và sn thật kĩ trc khi làm những chuyện đó, “lộc ai người đó hưởng”, thành công chỉ dựa trên sự cố gắng và làm ăn chân chính!!!

Back to Homepage

go back to the top