back to Homepage

Có một số bạn bảo nên viết gì đó về than

Có một số bạn bảo nên viết gì đó về than

05 April, 2017

Uncategorized

Có một số bạn bảo nên viết gì đó về than. Vì dạo này phong trào xanh sạch đẹp tranh đấu ác liệt quá, duy chỉ có việc tăng giá điện thì chả bạn nào muốn bàn 😛
Để khởi động, mời các bạn tham khảo báo cáo gốc của nhóm Hà-vợt về cách thức họ chạy mô hình mô phỏng tác động của nhiệt điện than cho khu vực Đông Nam Á.
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acs.est.6b03731
(Chú dẫn: Báo cáo này đôi khi được trích dẫn là “nghiên cứu chung của các chuyên gia GreenPeace và Harvard” để nhấn mạnh vai trò của GreenPeace, mặc dù chuyên gia Lauri Myllyvirta chỉ là Senior Global Campaigner based tại Trung Quốc như tự khai báo trên facebook, và do đó các đóng góp của anh này chỉ có giá trị áp dụng cho Trung Quốc. Theo rà soát trên ResearchGate thì tác giả chính Shannon Koplitz đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của GS Daniel J. Jacob — Nguyet Van Do lưu ý giúp).
Đây là một bài báo khoa học được dư luận đánh giá cao và được trích dẫn trong hầu hết các câu chuyện về ô nhiễm điện than, trong đó các tiếp cận để đánh giá các yếu tố ô nhiễm được mô tả rõ rành, tường minh: “The resulting PM2.5 and ozone concentrations are computed with a high-resolution version of the GEOS-Chem global 3-D chemical transport model, and the resulting premature mortalities are estimated using approaches from the health impact assessment literature.” và “We use the GEOS-Chem simulation of aerosol-oxidant chemistry (v9−02; http:// geos-chem.org) driven by 2011 assimilated meteorological data from the Goddard Earth Observation System (GEOS-5) of the NASA Global Modeling and Assimilation Office (GMAO). We use 2011 meteorology for consistency with the updated coal plant emissions data (described below). The GEOS-5 data have 0.5° × 0.666° native horizontal resolution and 72 vertical levels (14 levels below 2 km).” Các đánh giá về tử vong cũng được trích dẫn nguồn tường minh: “For our 2011 mortality calculations, we use national cause-specific baseline death rates for 2012 from the World Health Organization (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/en/).”
Các tác giả cũng nêu rõ mục tiêu chính của bài toán mô phỏng là khu vực Đông Á (chủ yếu là Trung Quốc, ngoài ra còn có Nhật Bản và Hàn Quốc): “The GEOS-Chem simulation is conducted at the native resolution over East Asia and adjacent oceans (11S-55 N, 70−150 E), nested within a global simulation at 2° × 2.5° resolution that provides dynamic boundary conditions. This East Asian nested version of GEOS- Chem has been extensively evaluated for China with observations of aerosols and ozone.”
Tuy nhiên có một mô tả khá quan trọng mà hầu hết các nhà môi trường thông thái lại bỏ qua “Evaluations have also been performed for Southeast Asia, but observations are more limited in that region.” Ngoài ra, khi nhìn vào kết quả thì đáng ngạc nhiên là tình trạng tử vong sớm do điện than ở Trung Quốc chủ yếu gây ra bởi các quốc gia lân cận (!) như Việt Nam, Thailand, Myamar, còn bản thân Trung Quốc thì vô can.
[Đặt gạch trước: (Phần 2) Than và điện và các thứ linh tinh khác]
#coal_power #pollution

Back to Homepage

go back to the top