back to Homepage

Chuyện ở đời mà

Chuyện ở đời mà

21 September, 2017

Uncategorized

Chuyện ở đời mà …
Chẳng có gì phải buồn hay lắng lo.
Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt vs những điều những điều hiển nhiên như thế để lớn khôn và trưởng thành
“Showbiz vẫn có tình bạn
Nhưng tình bạn sẽ có giới hạn. ”
Mời cả nhà đọc báo ❤️‍♂️

Back to Homepage

go back to the top