back to Homepage

Chương trình này rất hay

Chương trình này rất hay

29 June, 2017

Uncategorized

Chương trình này rất hay

1 1 1 1  
Chương trình này rất hay, rất đẹp,, mà giá vé lại “thấp” quá. (Tui không muốn dùng từ “rẻ”)
Mình thấy rất thích, đáng xem, thì mình share!!! Cái gì đẹp mà không yêu – không bảo vệ thì dễ về tay đại gia xâm chiếm – lừa đảo thôi!
See Translation

Back to Homepage

go back to the top