back to Homepage

CHỦ ĐỀ ‘TÔI LÀ AI

CHỦ ĐỀ ‘TÔI LÀ AI

22 May, 2017

Uncategorized

CHỦ ĐỀ ‘TÔI LÀ AI?’
Một chủ đề mà lẽ ra phải được dạy cho trẻ từ rất sớm. Các con cần nhận diện được mình là ai, có những đặc điểm gì và tôn trọng sự khác biệt giữa người này và người khác! Muộn còn hơn không. Mong các con sẽ dần ý thức nhiều hơn về bản thân mình và hiểu rằng dù xuất thân thế nào thì các con cũng xứng đáng được tôn trọng và được quyền hy vọng sống hạnh phúc hơn!
P/s: Có những điều người lớn hiện nay xung đột và tranh cãi, suy cho cùng cũng vì họ ko biết họ là ai!
Cảm ơn các TNV Đình Tài, Thu Thủy Nguyễn, Khánh Vita. Còn các bạn khác thì Tài tag vô giúp cô!

Back to Homepage

go back to the top