back to Homepage

Cần lắm 4 anh em nhiệt tình

Cần lắm 4 anh em nhiệt tình

31 May, 2017

Uncategorized

Cần lắm 4 anh em nhiệt tình, tâm huyết về đội cùng chơi, cùng giao lưu để cùng giàu:
1. O1 Nữ làm thư ký BQT trong SG: Cần có kinh nghiệm một chuyên môn, một mảng nào đó trong Kinh doanh và khởi nghiệp. (HCM)
2. O1 Designer tài năng. (HN/HCM)
3. O1 Anh em kinh nghiệm về quản lý nhân sự. (HN)
4. O1 Anh em kinh nghiệm về quản lý tài chính. (HN)
Còn lại từ sản phẩm, nguồn hàng, kênh bán, sàn TMĐT, chuyên sâu Digital marketing, chuyên sâu quảng cáo Facebook, truyền thông báo chí, Sale & CSKH thành viên BQT đều đủ cả rồi.
Anh em ứng cử và tiến cử giúp với nhé.
Nhóm đây ạ:
https://www.facebook.com/groups/kinhdoanhvakhoinghiep/

Back to Homepage

go back to the top