back to Homepage

Các nước văn minh người ta đào tạo con người có cơ bản toàn diện như vậy

Các nước văn minh người ta đào tạo con người có cơ bản toàn diện như vậy

07 September, 2017

Uncategorized

Các nước văn minh người ta đào tạo con người có cơ bản toàn diện như vậy. Cái chính là nền giáo dục của họ hướng con người tới ý thức xã hội với trách nhiệm và tinh thần tự chủ và làm chủ đất nước dám làm và dám chịu mọi trách nhiệm với việc mình làm , thầy cô là hình mẫu làm tấm gương cho các thế hệ noi theo lấy công việc thực tế làm trọng. Chứ không phải lời nói và cách sống sảo biện hay tranh thủ lấy tình cảm thậm chí đút lót để được chú ý nâng đỡ như cách sống hèn dễ phản chủ của những kẻ cơ hội ở xã hội ta hiện nay. Các bạn chỉ cần để ý một tí sẽ nhận thấy ngay vì bọn người này thường trơ lỳ bắt chấp dư luận. Bọn người hời hợt không thật tâm, bợ đỡ a dua mù quáng không biết phải trái, giỏi nịnh hót vây quanh người có thể giúp chúng leo lên ghế này ghế kia. Nhưng phần đông trên thực tế bọn này đều bất tài vô dụng không có ích gì cho xã hội, mà ngược xã hội sẽ ra sao các bạn biết đấy. .

Back to Homepage

go back to the top