back to Homepage

Các mày ạ

Các mày ạ

19 May, 2017

Uncategorized

Các mày ạ,
Thay vì các mày tạo dựng business và chiếm lĩnh thị trường bằng cách dùng thời gian đi rình mò bêu rếu chơi xấu đối thủ giành giật khách hàng… Thì Mỵ thị Lao Động Lương Thiện chỉ biết cắm đầu cắm cổ học các tài liệu nghiên cứu để phát triển sản phẩm.
Giờ thiên hạ nhao nhao bán hàng đa cấp, thì Mỵ đã làm từ 20 năm trước một cách bài bản và có giấy phép đầu tiên. Trong khi chúng doanh nhân đại gia đang xâu xé nhau miếng bánh Mỵ đã ăn xong rồi, thì Mỵ đang sở hữu những phát minh sáng chế tiên tiến nhất thế giới của ngành Mỹ Phẩm cao cấp. Mỵ tuy không nhà không cửa không trâu không chồng, nhưng các mày muốn đuổi kịp Mỵ bây giờ phải chạy chừng 20 năm nữa hiểu không?!
Đừng có đem cái vốn vài ba chục tỷ, ba cái túi Hermes người ta đựng bánh mì ra mà tinh tướng với Mỵ. Mỵ không thèm chấp đấy. Bán cả nhà cả cửa các mày, không bằng tiền thuế Mỵ đóng cho nhà nước 1 năm, nói luôn cho nhanh!
Liệu thần Lồn!
Mỵ Thị Từ Bi

Back to Homepage

go back to the top