back to Homepage

Cả nhà đang ăn lẩu

Cả nhà đang ăn lẩu

15 July, 2017

Uncategorized

Cả nhà đang ăn lẩu…
Con gái: ” Mẹ ơi …. mua bảo đưa cho mẹ này. ”
Cả nhà dừng đũa nhìn… Mẹ ngớ người cầm cười cười..
Con gái lớn bé + thằng cháu trai: “bánh hả mẹ hay cái gì thế mẹ?. Mẹ mở ra đi con xem với..con muốn xem..cái gì thế mẹ…..abc….xyz…. Dì ơi cái gì thế gì cho con với…Chú P mua gì thế…. xyz…..”
Mẹ cười chống chế :)))) : “cả nhà đang trong bữa ăn xem cái gì..cất đi cho mẹ nhanh…”.
Lèo nhèo mãi phải nhờ bà chị gái cất cho :)))))
Ôi thế giới trẻ thơ đáng yêu quá cơ
Gần nhà tiện thật.. Cần gì vài phút có luôn :)))) không ngại khó không ngại đủ thứ :)))
tks u so much
See Translation

Back to Homepage

go back to the top