back to Homepage

BÁO VĂN NGHỆ SẮP ĐƯỢC ĐỀN BÙ

BÁO VĂN NGHỆ SẮP ĐƯỢC ĐỀN BÙ

19 September, 2017

Uncategorized

BÁO VĂN NGHỆ SẮP ĐƯỢC ĐỀN BÙ???
Thực tế đã chứng minh báo Văn nghệ đúng khi cho in bài về cậu ấm Nguyễn Xuân Anh. Hôm qua nhà cháu còm trêu nhà thơ Lương Ngọc An, một trong những người có máu tiết tháo nên đã… tháo tiết trong vụ này.
Nhà cháu: “Thế mới… bi tráng!”
Lương Ngọc An: “Không bi tráng vẫn hơn, để còn nhìn mặt nhau chứ”.
Nhà cháu: “Báo Văn nghệ sắp được đền bù gấp 10 lần phạt oan, sắp có 300 củ rồi!”
Lương Ngọc An: “Chú nói làm anh giật cả mình. Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy tiền.”
Nhà cháu xin treo lại bài này để bà con hiểu thêm sự tình ạ!

Back to Homepage

go back to the top