back to Homepage

*bạn tốt be like*

*bạn tốt be like*

08 April, 2017

Uncategorized

*bạn tốt be like*
– Ê Vân, m ko đc tốt nghiệp đợt tới hả?
– Hơ, sao hỏi vậy?
– Tại thấy mấy đứa bên trường m trong friendlist của t nó rần rần đăng hình đủ 800 cái concepts rồi. Thấy m im re, tưởng bị trường giữ lại :))
– …
#7daysleft

Back to Homepage

go back to the top