back to Homepage

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ

24 April, 2017

Uncategorized

Ai đã từng sống những ngày khốn khổ
Mới hiểu nhiều giá trị của bình an
Ai đã qua cảnh đói khát,lang thang
Mới trân quý từng bát cơm lót dạ.
Ai đã từng chịu tuổi thơ vất vả
Đói ăn rau,uống nước lã ao hồ
Ngày phơi mình trong nắng cháy,da khô
Đêm rét mướt bởi mưa dầm dột ướt…
Ai đã từng…để bây giờ có được
Xin giữ gìn để mãi mãi về sau
Đời công bằng,luôn sẽ trả thù lao
Sau cố gắng,là ngọt ngào kết quả…!!!
=những điều trân trọng=
P/S:h/anh ko liên quan…chỉ là rất nghèo và rất thích ăn ốc…:))

Back to Homepage

go back to the top