07 May, 2017

Uncategorized

“-Có lúc nào em không chịu đựng nổi mà khóc không?
-Không có ai đau lòng,em khóc cho ai xem.”
See Translation

Back to Homepage

go back to the top