back to Homepage

4 doanh nhân gieo hạt

4 doanh nhân gieo hạt

26 July, 2017

Uncategorized

4 doanh nhân gieo hạt,.. đang sẵn sàng gieo hạt xuyên Việt,..
Thầy Nguyen Thai Duy – founder trường doanh nhân Be Training
Thầy Nguyễn Văn Mùi – founder mỹ phẩm swan usa và hệ thống TMV R’meilan
Thầy Pham Anh Tuan – founder PAT group, phó ban phát triển năng lực QT&KN,.. toàn thầy thôi,..
và Trí gieo hạt,.. 🙂
Bạn biết ai, muốn gặp ai, ở đâu,. comment nhé,..
năng lượng đủ lớn sẽ thành hiện thực,.. Bạn có tin???
Vì hạnh phúc và thành công bền vững,..!
#DoanhNhanGieoHat #GieoYeuThuong
#Tang100000QuanLyNghiep
#VuotBienLon
See Translation

Back to Homepage

go back to the top