back to Homepage

3 câu hỏi cho chính mình mỗi tuần #1 Bạn biết ơn điều gì nhất hôm nay

3 câu hỏi cho chính mình mỗi tuần #1 Bạn biết ơn điều gì nhất hôm nay

11 July, 2017

Uncategorized

1

3 câu hỏi cho chính mình mỗi tuần #1 Bạn biết ơn điều gì nhất hôm nay

1  
3 câu hỏi cho chính mình mỗi tuần #1 Bạn biết ơn điều gì nhất hôm nay? #2 Điều gì quan trọng nhất bạn cần hoàn thành trong tuần này? #3 Bạn có thể mang lại niềm vui cho mọi người bằng cách nào? – Hãy comment nhé 🙂
From one of my mentors @Lewis Howes
I have 3 questions I ask my team on our weekly call every Monday, and I want to hear from you too! #1 — What are you most grateful for today? #2 — What is the biggest thing you are working to accomplish this week? and #3 — How are you going to bring joy to the world? Post below in the comments! #MondayMotivation
See Translation

Comments

  1. Anonymous
    11 July, 2017, 06:06 Anonymous

    Điều biết ơn nhất : có người bạn đồng hành bên cạnh. Điều cần hoàn thành nhất: công việc dở dang. Điều có thể khiến người khác cười: cứ nhe răng cười khì khì trước

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top