04

August

2015

Uncategorized

Vì niềm vui dễ chia sẻ hơn nỗi buồn

Vì niềm vui dễ chia sẻ hơn nỗi buồn . Nên những người đi bên cạnh ta trong những lúc khó khăn , thường là những người chân tình nhất See Translation

Read more

Back to Homepage

go back to the top