07

July

2015

Uncategorized

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó

Đừng lãng phí thời gian của cuộc đời vào việc oán hận ai đó, bởi vì sự trừng phạt lớn nhất dành cho họ chính là lãng quên See Translation

Read more

Back to Homepage

go back to the top