19

April

2015

Uncategorized

Trong trại tâm thần:

Trong trại tâm thần: A: Sao mày lại vào đây? B:Hôm qua tao định lái ô tô lên dây điện. Còn mày thì sao? A: Oh, tao đứng trên đó vẫy taxi. See Translation

Read more

01

April

2015

Uncategorized

Viết nhân dịp đọc được những lời hay từ wall nhà chị Thái Lê Ngọc Diệp

Viết nhân dịp đọc được những lời hay từ wall nhà chị Thái Lê Ngọc Diệp, viết nhân dịp hợp với tâm trạng và những gì mới nghe. “Tu cái miệng là tu hơn nửa đời người” Trong 10 cái nghiệp của con người, thì Khẩu Nghiệp đã chiếm 4

Read more

Back to Homepage

go back to the top