29

November

2013

Uncategorized

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm…

“Lúc bé thích đi ra khỏi nhà vì ở nhà chán lắm… Lớn lên rồi lại thích quay về nhà vì ngoài đời ngán lắm.” See Translation

Read more

29

November

2013

Uncategorized

Bạn biết không

  Bạn biết không…? Người ta có thể bật khóc… khi chợt nhớ đến một nụ cười.. See Translation

Read more

Back to Homepage

go back to the top