back to Homepage

1Mình nói một mình mình nghe

1Mình nói một mình mình nghe

23 July, 2017

Uncategorized

1Mình nói một mình mình nghe, nhắn tin cũng mỗi một mình và cố gắng …. để rồi ta thấy ta thật trơ trẽn nếu tiếp tục thôi thì im lặng chắc rằng tình yêu đang dần chết, im lặng để giữ chút sĩ diện cho mình, tốt cho người, tốt cả cho ta.
See Translation

Back to Homepage

go back to the top