back to Homepage

❤️ ❤️❤️ nhận được món quà đầu tiên gọi là có giá trị nhất sau bao năm vất vả từ 2 bàn tay trắng của Đại Ca em

❤️ ❤️❤️ nhận được món quà đầu tiên gọi là có giá trị nhất sau bao năm vất vả từ 2 bàn tay trắng của Đại Ca em

11 May, 2017

Uncategorized

❤️ ❤️❤️ nhận được món quà đầu tiên gọi là có giá trị nhất sau bao năm vất vả từ 2 bàn tay trắng của Đại Ca em
Có thể nói đối voi nguoi khác nó ko đáng là bao nhưng đối voi em nó có giá trị vô cùng, ko phải giá trị tiền bạc mà là tấm lòng. Đại Ca vẫn nhớ và quan tâm đến dzợ, mài mò, dành dụm, cực lực từ 2 bàn tay trắng…….
❤️ Vì là món wà ý nghĩa của nó nên em thích thì em phe, ai ném gạch đá thì em lụm xây nhà
P/s Lần sau có được tặng kim cương hay hột xòn em củng dấu và im luon để em thưởng thức 1 mềnh……
See Translation

Back to Homepage

go back to the top