back to Homepage

Team Kinh doanh quá hoành tráng luôn

Team Kinh doanh quá hoành tráng luôn

12 September, 2017

Uncategorized

1

Team Kinh doanh quá hoành tráng luôn. Wow 1000q xuất bản lần 2 (đợt 1) hết veo trong 3 tháng. Nay lại nhờ các bạn share ủng hộ dự án phổ cập sách Thương hiệu của Team Kinh doanh, các bạn lại tiếp tục bán 1000 cuốn (đợt 2) nữa nha.
P/s: sách lần 2 chi tiết hơn khoảng 150% so với lần 1 nha.

Comments

  1. Đặng Thanh Vân
    11 September, 2017, 18:58 Đặng Thanh Vân

    Sách của a Gia Trí Tiền em vẫn giữ nha. Hôm nào a ra HN nhắn e chuyển sách tặng a nhé.

    Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top