back to Homepage

Quan điểm chiến tranh Việt Nam là chiến tranh giữa Mỹ và CSVN ăn sâu vào nhận thức của không ít các tầng lớp người Mỹ

Quan điểm chiến tranh Việt Nam là chiến tranh giữa Mỹ và CSVN ăn sâu vào nhận thức của không ít các tầng lớp người Mỹ

19 September, 2017

Uncategorized

0

Quan điểm chiến tranh Việt Nam là chiến tranh giữa Mỹ và CSVN ăn sâu vào nhận thức của không ít các tầng lớp người Mỹ, từ người dân bình thường cho đến giới trí thức, văn nghệ sĩ, nhà làm phim Mỹ.
Họ quên rằng, chiến tranh không diễn ra tại Washington DC, không diễn ra tại Hà Nội mà diễn ra tại miền Nam Việt Nam.
Sự hy sinh của 58,220 người lính Mỹ là sự hy sinh to lớn và đáng kính, nhưng không thể so với sự chịu đựng của hơn hai chục triệu dân miền Nam Việt Nam, trong đó nhiều trăm ngàn người đã chết trong cuộc chiến, nhiều trăm ngàn người đã bị đày ải trong lao tù sau cuộc chiến. Từ những cụ già ở Huế cho đến những em bé còn mặc tã ở nhà hàng Mỹ Cảnh hay tuổi chưa lên mười ở Tiểu học Cai Lậy đã chết trong tức tưởi vì tham vọng CS hóa toàn cõi Việt Nam của đảng CSVN bắt đầu tại Cửu Long, Hương Cảng tháng 2, 1930.
Do đó, ngay cả khi hoan hô các nhà làm phim Mỹ đưa ra ánh sáng vài mặt xấu xa, độc ác của chế độ CS cũng đừng quên sự hy sinh và chịu đựng của ông bà, cha chú mình và nhất là đừng quên, dù có người Mỹ hay không, cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ vẫn đã và đang diễn ra ngay trong phút giây này của lịch sử Việt Nam. (TTĐ)
https://m.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-trung-%C4%91%E1%BA%A1o/g%E1%BB%8Di-t%C3%AAn-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn/1682678905089422/

Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top