back to Homepage

Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất

07

June

2013

0

Uncategorized

Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất

  Cuộc sống vẫn mãi cứ là bản tình ca lãng mạn nhất. Và ngày ngày ta vẫn phải hát sao cho những ca từ làm rung động trái tim những người xung quanh. See Translation

Read more

20

May

2013

1

Uncategorized

Mọi thứ tồn tại trên thế giới này chỉ có hai định dạng: một là có màu

Mọi thứ tồn tại trên thế giới này chỉ có hai định dạng: một là có màu, hai là trong suốt. Bạn đang cầm trên tay một cái ly thuỷ tinh trong suốt, vậy phải chăng bạn đang không nắm giữ bất kỳ màu sắc nào ? Không phải… Bàn

Read more

Back to Homepage

go back to the top