back to Homepage

Có một vấn đề là khi có người yêu

Có một vấn đề là khi có người yêu

19 September, 2017

Uncategorized

50

Có một vấn đề là khi có người yêu, phụ nữ đại đa số thường quên bạn, có thể trước đây hàng ngày nói chuyện, thì khi một trong hai có người yêu thì những cuộc nói chuyện dần thưa thớt, có thể trước đây ngày ngày gặp gỡ, nhưng khi có bạn trai thì một trong hai cả tháng chua chắc đã chạm mặt.
Và đặt ra một câu hỏi, là câu mà rất nhiều người muốn hỏi, rằng: “Nếu phải lựa chọn, và để phải lựa chọn giữa BẠN THÂN và BẠN TRAI”.
Mọi người sẽ lựa chọn ai?

Comments

 1. Lâm Ái Quỳnh
  19 September, 2017, 13:14 Lâm Ái Quỳnh

  Trần Huỳnh Ngọc Trâm ??

  Reply to this comment
 2. My My
  19 September, 2017, 14:01 My My

  Mỹ Tâm k hoi cug bk nó chọn trai…

  Reply to this comment
 3. Lâm Ái Quỳnh
  19 September, 2017, 14:01 Lâm Ái Quỳnh

  Lại tham . Mà thôi tha thứ.

  Reply to this comment
 4. Muổii Lê
  19 September, 2017, 14:13 Muổii Lê

  H T Kim Thanh Beo Anh t là thấy con beo chọn trai rồi

  Reply to this comment
 5. Tóc Xinh
  19 September, 2017, 14:17 Tóc Xinh

  Thắm Bùi m là concho

  Reply to this comment
 6. My My
  19 September, 2017, 14:17 My My

  Mỹ Tâm qq.dg o dau Z??may Hnay k thấy mặt mũi

  Reply to this comment
 7. Minh Thư
  19 September, 2017, 15:04 Minh Thư

  Ivy Nguyễn sao quen quen thấy hình ảnh tui đâu đây

  Reply to this comment
 8. Minh Thư
  19 September, 2017, 15:06 Minh Thư

  Ivy Nguyễn chị noi chi

  Reply to this comment
 9. Kim Ngân
  19 September, 2017, 15:09 Kim Ngân

  M là ngoại lê Ph à kkk Lu Ba

  Reply to this comment
 10. Thanh Dung
  19 September, 2017, 15:10 Thanh Dung

  Phương Loan

  Reply to this comment
 11. Đặng Yến Nhi
  19 September, 2017, 15:32 Đặng Yến Nhi

  Duy Uyên Không nói cũng biết mày chọn ai

  Reply to this comment
 12. Đặng Yến Nhi
  19 September, 2017, 16:01 Đặng Yến Nhi

  Bớt nịnh đi nha Bẽm

  Reply to this comment
 13. Bảo Ngọc
  19 September, 2017, 17:30 Bảo Ngọc

  Phạm Hoài Thương 🙂

  Reply to this comment
 14. Uyênn Táo
  19 September, 2017, 17:41 Uyênn Táo

  Vũ Kim Oanh nếu đc chọn thì t vẫn chọn m

  Reply to this comment
 15. Phạm Thu Uyên
  19 September, 2017, 17:51 Phạm Thu Uyên

  Phương Phan hơn bạn trai

  Reply to this comment
 16. Ngoc Nguyen
  19 September, 2017, 17:53 Ngoc Nguyen

  Trang Tròn Trĩnh

  Reply to this comment
 17. Bảo Ngọc
  19 September, 2017, 17:57 Bảo Ngọc

  Dễ sợ haha

  Reply to this comment
 18. Tóc Xinh
  19 September, 2017, 18:34 Tóc Xinh

  Óc bò

  Reply to this comment
 19. Trang Vo
  19 September, 2017, 18:53 Trang Vo

  Thanh Phan Trân Haipi

  Reply to this comment
 20. Trang Vo
  19 September, 2017, 19:00 Trang Vo

  Đm t đâu có hẹn xong rồi cho leo câyyyy

  Reply to this comment
 21. Ngoc Nguyen
  19 September, 2017, 19:01 Ngoc Nguyen

  Trang Tròn Trĩnh tự hỉu henbb

  Reply to this comment
 22. Phạm Thu Uyên
  19 September, 2017, 19:11 Phạm Thu Uyên

  Phương Phan qq

  Reply to this comment
 23. Phan Nhung
  19 September, 2017, 19:57 Phan Nhung

  Đặng Nhựt Phong tôi se chọn bà

  Reply to this comment
 24. Utli Phạm
  19 September, 2017, 20:15 Utli Phạm

  Thái Thanh Trầm: có khó qá ko để lựa chọn

  Reply to this comment
 25. Utli Phạm
  19 September, 2017, 20:22 Utli Phạm

  Có gì đâu mà khó. =))

  Reply to this comment
 26. VânAnh Phạm
  19 September, 2017, 20:22 VânAnh Phạm

  Ai chứ m thì chọn trAi chắc rồi =))) Nguyễn Chinh

  Reply to this comment
 27. Ánh Vy
  19 September, 2017, 20:54 Ánh Vy

  Tôi sẽ chọn bạn thân .

  Reply to this comment
 28. Hón Trần
  19 September, 2017, 20:57 Hón Trần

  Phương Oanh Điển hình luôn

  Reply to this comment
 29. Hón Trần
  19 September, 2017, 21:01 Hón Trần

  Ai bỏ học bỏ t đi?

  Reply to this comment
 30. Kim Ngân
  19 September, 2017, 22:04 Kim Ngân

  Nếu có t tự biết cân bằng, không bỏ bê ai hết. Giống m v đó kkk

  Reply to this comment
 31. Phùng Quỳnh Annh
  19 September, 2017, 23:20 Phùng Quỳnh Annh

  Tuyết Trần Tề

  Reply to this comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top