20 July, 2017

Uncategorized

0

… Bạn sinh ra ở Việt Nam và không có khả năng rời khỏi đó đặng sang nước khác tốt hơn thì cũng giống như bạn sinh ra trong một thể xác bị khuyết tật và không có khả năng thực tế nào để rời khỏi thể xác đó đặng chuyển sang thể xác khác tốt hơn. Đã vậy, điều bạn nên làm là chấp nhận cái thể xác khuyết tật đó, chốn quê nhà đang suy bại đó, chấp nhận phần số của mình, chấp nhận thực tại, và sống từng ngày từng giờ của mình trong thực tại đó một cách có ý nghĩa. Đơn giản có vậy.
See Translation

Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Back to Homepage

go back to the top